Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 – Egzamin ósmoklasisty

19 września 2023

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty został zaplanowany w następujących terminach:

język polski – 14 maja 2024 r.
(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r.
(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maj 2024 r.
(czwartek) – godz. 9:00