Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 – Egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2021

Egzaminy ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 zostały zaplanowane w następujących terminach:

Termin główny:

język polski 23 maja 2023 r. godz. 9.00

matematyka 24 maja 2023 r. godz. 9.00

język obcy nowożytny 25 maja 2023 r. godz. 9.00

Termin dodatkowy:

język polski 12 czerwca 2023 r. godz. 9.00

matematyka 13 czerwca 2023 r. godz. 9.00

język obcy nowożytny 14 czerwca 2023 r. godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone:

  • 3 lipca 2023 r. – egzamin przeprowadzany w maju i w czerwcu,
  • 31 stycznia 2023 r. – egzamin przeprowadzany w styczniu.

Stosowne zaświadczenia i informacje trafią do szkół odpowiednio do 6 lipca 2023 r. i 31 stycznia 2023 r. W tym samym dniu dyrektorzy będą musieli wydać je uczniom.