Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 – Informacje dla rodziców

1 czerwca 2021

Cennik na rok szkolny 2022/2023

  • Jednorazowe bezzwrotne wpisowe na okres  edukacji w szkole podstawowej wynosi
    400 zł  i płatne jest do 14 dni od podpisania umowy, przy zapisie jednocześnie rodzeństwa opłata wpisowa jest pobierana tylko za jedno dziecko
  • opłaty są waloryzowane o średni roczny wskaźnik inflacji ogłaszany w styczniu każdego roku przez GUS
  • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 20% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 20 %.
  • Ze względu na misję szkoły uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, u których stwierdzony jest: Zespół Aspergera,  autyzm lub niepełnosprawność sprzężona uczniowie mają refundowane wyżywienie.

Cennik dla klas I- III

Realizacja podstawy programowej oraz zajęć rewalidacji bezpłatnie dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 22 godzin tygodniowobezpłatnieDo 22 godzin tygodniowo150 złDo 22 godzin tygodniowo450 zł
Powyżej 22 godzin tygodniowobezpłatnie+ 250 zł =250 złPowyżej 22 godzin tygodniowo+250 zł =400Powyżej 22 godzin tygodniowo+250 = 700 zł

Cennik dla klasy IV- VI

Realizacja podstawy programowej oraz zajęć rewalidacji bezpłatnie dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 26 godzin tygodniowobezpłatnieDo 26 godzin tygodniowo200 złDo 26 godzin tygodniowo550 zł
Powyżej 26 godzin tygodniowobezpłatnie+ 250 zł =250 złPowyżej 26 godzin tygodniowo+250 zł =450Powyżej 26 godzin tygodniowo+200 = 750 zł

Cennik dla klasy VII – VIII

Realizacja podstawy programowej oraz zajęć rewalidacji bezpłatnie dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 36 godzin tygodniowobezpłatnieDo 36 godzin tygodniowo370złDo 36 godzin tygodniowo650 zł
Powyżej 36 godzin tygodniowobezpłatnie+ 250 zł =250 złPowyżej 36 godzin tygodniowo+250 zł =620Powyżej 36 godzin tygodniowo+100 = 750 zł