Blog

26 maja 2021

Myślenie krytyczne

Z radością i dumą Pragniemy Państwa poinformować, że dbając o podnoszenie poziomu edukacji naszych uczniów, jednocześnie budując wyróżniający się charakter naszej szkoły, w obecnym roku szkolnym dołączyliśmy do 4-letniego nowatorskiego projektu wsparcia dla szkół opracowanego przez TOC Polska. Pomysłodawcą jest Maciej Winiarek.- wieloletni dyrektor TOC Polska. Program oparty jest na harvardowskim modelu Vess i jego kluczowym elementem jest wdrażanie myślenia krytycznego w całościowej wizji szkoły (zarządzanie, wychowanie, edukacja). Myślenie krytyczne jest jedną z głównych kompetencji XXI wieku, wraz z kooperacją, komunikacją kreatywnością. Z pewnością ten model myślenia pozwoli przygotować naszych uczniów na wyzwania współczesnego świata, stać się świadomym uczestnikiem życia społecznego, znaleźć swoje miejsce w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz ułatwi przemyślany start zawodowy oparty na analizie swoich mocnych stron i umiejętności. Krytyczne myślenie polega bowiem na dogłębnym przetwarzaniu informacji, analizie, wnioskowaniu, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu logicznych powiązań, odróżnianiu faktów od opinii, obserwacji różnych procesów, kwestionowaniu, eksperymentowaniu, rozpoznawaniu potrzeb i emocji. W naszej szkole wdrażamy tzw. rutyny myślenia krytycznego, które stanowią model otwartego myślenia, służą przybliżeniu wiedzy teoretycznej do życia oraz pomagają być świadomym uczestnikiem procesu uczenia się; pokazują również na ile już potrafię, nad czym muszę jeszcze pracować, uświadamiają celowość kształcenia i samodoskonalenia. Nasi nauczyciele w ciągu najbliższych 4 lat będą się intensywnie doskonalić w nowoczesnych metodach nauczania i sposobach ich zastosowania na swoich przedmiotach z uwzględnieniem wszystkich cech charakterystycznych dla myślenia krytycznego, co z pewnością wpłynie na efektywność naszej pracy, wpłynie też zapewne na podniesienie motywacji uczniów, jak i pozwoli czerpać im więcej przyjemności z nauki.
Cieszymy się z tej nowej przygody, proszę trzymać za nas kciuki.