Centrum Terapeutyczne – Płatności

1 czerwca 2021


Dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz kształcenia specjalnego mają  bezpłatnie realizowane zajęcia terapeutyczne w zależności
o zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Cennik zajęć dodatkowych – prywatnych dla uczniów naszej szkoły:

Rehabilitacja
M. Nowak,
I. Krzempek
30 minutZapisz się
Integracja sensoryczna SI
J. Kudła,
J. Jędrysik,
I. Krzempek
60 minut Zapisz się
Logopeda
J. Surowiec,
K. Garus
30 minut Zapisz się
Zapisy po uzgodnieniu
z prowadzącym
Zajęcia z psychologiem
K. Matejczyk
30 minut Zapisz się
Zapisy po uzgodnieniu
z prowadzącym
Terapia pedagogiczna w tym m.in. Bilateralna
A. Ryguła,
T. Surowiec
30 minut Zapisz się
Surdopedagog
Tyflopedagog
J. Cyran
30 minut Zapisz się
Terapia behawioralna
Trening Umiejętności Społecznych
M. Czech,
T. Surowiec
30 minut Zapisz się