Dla maturzystów komunikat Ministra Edukacji i Nauki

14 września 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz
konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych.