Dziękujemy za udział w Pikniku charytatywnym dla Janka Skoalsińskeigo.

29 maja 2024

Dziękujemy za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć czynienia dobra i życzliwość.

Fundacja Edukacja + Terapia wraz z Zespołem Niepublicznych Placówek Edukacyjnych bardzo serdecznie dziękują rodzicom, dzieciom, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w nasz piknik.
Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swe serca i razem z nami włączyli się w przygotowanie pikniku.
Jesteśmy głęboko wdzięczni za hojne sponsorowanie naszego Pikniku Charytatywnego dla Janka Skoalsińskeigo. Państwa życzliwość to nie tylko prezent, ale także inspiracja dla naszego zespołu i społeczności.

Razem udało się nam zebrać kwotę 26 457,39 zł

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest okazane serce i wrażliwość.

Zdjęcia i relacje z pikniku znajdują się na profilu FB Fundacji https://www.facebook.com/profile.php?id=100079759196749