Edukacja domowa – Oferta

27 maja 2021

Zapewniamy realizację edukacji domowej na trzech etapach: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Uczniom realizującym edukację domową w naszej placówce oferujemy:

  • bezpłatną edukację,
  • rzetelną i konkretną informację w życzliwej atmosferze,
  • możliwość korzystania z różnorodnej oferty zajęć warsztatowych,
  • udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
  • sprawną organizację egzaminów w dogodnym terminie dla ucznia i rodzica,
  • bezpłatny dostęp do platform edukacyjnych,
  • zdalny kontakt i konsultacje z nauczycielami,
  • udostępnianie programów nauczania oraz kryteriów wymagań,
  • udział w konkursach przedmiotowych, wycieczkach, szkolnych imprezach, zajęciach dodatkowych,
  • możliwość korzystania na terenie placówki z konsultacji ze specjalistami oraz terapii m.in. z: psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej.

Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie edukacji naszego dziecka- dowolnej klasie i momencie roku szkolnego. Może być nim objęty każdy uczeń, posiadający obowiązek szkolny w Polsce. Zawsze możliwy jest też powrót do tradycyjnej edukacji w szkole.

Celem zapisania dziecka do naszej placówki w trybie edukacji domowej należy wypełnić dokumenty dostępne w zakładce rekrutacja. Przygotowane dokumenty, wraz z wystosowanym do dyrektora szkoły wnioskiem o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą należy dostarczyć dyrekcji szkoły. Decyzja dyrektora, zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wydawana jest rodzicom w formie pisemnej w przeciągu miesiąca.
Następnie konieczne jest podpisanie umowy z nasza szkołą o świadczeniu usług edukacyjnych aby dziecko mogło zostać wpisane do ewidencji uczniów i by zostało zgłoszone jako realizujące obowiązek szkolny.