Edukacja domowa – Rekrutacja

31 maja 2021

Celem zapisania dziecka do naszej placówki w trybie edukacji domowej należy: 

  • wydrukować, wypełnić i podpisać przez obojga rodziców druki zamieszczone
    w zakładce druki do pobrania,
  • załączyć zdjęcie legitymacyjne.

Uczniowie zapisujący się w trakcie roku szkolnego zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie
o przebiegu nauczania

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do dnia
31 sierpnia przed rozpoczęciem roku, w którym uczeń rozpoczyna naukę
w trybie edukacji domowej.
Zapisy po tym terminie możliwe tylko po wcześniejszym
kontakcie z Dyrektorem Szkoły ( Elżbieta Oleś-Urdzoń tel. 502 243 18). 

Podst prawna