Edukacja domowa – Warsztaty – Cennik

31 maja 2021

Zapis na zajęcia dodatkowe, mające charakter jednorazowy, wiąże się z automatycznym naliczeniem opłaty wg cennika organizatora.


Płatności można dokonać na poniższy numer konta lub gotówką w sekretariacie

PKO B.P. 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538