Edukacja domowa – Wymagania egzaminacyjne – Klasa I

5 września 2022


Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie poniżej przedstawiamy Wam opracowane na podstawie podręczników wymagania egzaminacyjne.

Egzamin składa się z części pisemnej, po której następuje część ustna. Ocena wystawiana z egzaminu w dużej mierze dotyczy stopnia realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej. Szczegóły zostały podane w wymaganiach z poszczególnych przedmiotów. Terminy egzaminów znajdują się w zakładce terminy egzaminów.
Terminy zostaną podane do 30 września. 


Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna


W przypadku problemów technicznych, bądź błędów na stronie pobrań prosimy o kontakt: kbrzezinska@nzpe.pl