Edukacja domowa z NZPE

16 sierpnia 2022

Jeśli szukasz alternatywy dla tradycyjnego systemu edukacji dla swojego dziecka? Szukasz przyjaznej szkoły, która pozwoli mu na rozwój pasji, zabezpieczy jego potrzeby, otoczy wsparciem uczniów z niepełnosprawnością a jednocześnie będzie blisko umożliwiając kontakty społeczne – to pomyśl o edukacji domowej w NZPE mieszczącej się w Pszczynie jednej z najpiękniejszych miejscowości w Polsce, niejednokrotnie określanej mianem Perły Górnego Śląska.

Zapewniamy realizację edukacji domowej na trzech etapach: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Uczniom realizującym edukację domową w naszej placówce oferujemy:

· bezpłatną edukację,

· rzetelną i konkretną informację w życzliwej atmosferze,

· możliwość korzystania z różnorodnej oferty zajęć warsztatowych,

· udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

· sprawną organizację egzaminów w dogodnym terminie dla ucznia i rodzica,

· bezpłatny dostęp do platform edukacyjnych,

· zdalny kontakt i konsultacje z nauczycielami,

· udostępnianie programów nauczania oraz kryteriów wymagań,

· udział w konkursach przedmiotowych, wycieczkach, szkolnych imprezach, zajęciach dodatkowych,

· możliwość korzystania na terenie placówki z konsultacji ze specjalistami oraz terapii m.in. z: psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej.

· szczególnie wspieramy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie edukacji – dowolnej klasie i momencie roku szkolnego. Może być nim objęty każdy uczeń, posiadający obowiązek szkolny w Polsce. Zawsze możliwy jest też powrót do tradycyjnej edukacji w szkole.

Zapraszamy do kontaktu: www.nzpe.pl

Sekretariat:

784 282 997 nsp1@nzpe.pl

Koordynator:

504 231 864 kbrzezinska@nzpe.pl