Godziny Wychowawcze ze Światem w klasie II

16 września 2021

W tym roku szkolnym klasa II realizuje projekt Godziny Wychowawcze ze Światem.

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. 

Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety.
Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć. Godziny Wychowawcze ze
Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata.
Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym
wymiarze.
Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw,
które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na kolejnych zajęciach
uczniowie i uczennice poznają takie wartości jak solidarność, szacunek i otwartość. Po skończonym programie,
osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania, które
wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Liczymy, że podczas wykonywania ćwiczeń odbędzie się
wiele interesujących rozmów.

Przykładowe tematy poruszane w programie to: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, reagowanie na kryzysy humanitarne, przykłady globalnych powiązań, różne perspektywy patrzenia na świat.