Informacja

28 marca 2022

Dyrektor szkoły informuję, że od 1 kwietnia 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku rozpoczynają się dodatkowe zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas od pierwszej do piątej. Cykl zajęć realizowany będzie w wymiarze 82 godzin. Zajęcia zrealizowane są zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19