INTEGRACJA SENSORYCZNA 

25 stycznia 2024

Integracja sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu, który porządkuje informacje pobrane przez nasze zmysły i   pozwala celowo działać
i odpowiednio reagować na sytuacje. W przypadku gdy informacje te docierają do mózgu w sposób zniekształcony, zburzone są nasze reakcje i funkcjonowanie.  Dziecko może  być pobudzone lub wycofane, nadwrażliwe na dotyk, może mieć trudności z  zasypianiem, przeżywać różne stany lękowe lub nie odczuwać strachu. Trudność mogą mu sprawiać codzienne czynności samoobsługowe, może wydawać się niezdarne. Terapia Integracji Sensorycznej ma na celu  poprawę odbioru, przetwarzania oraz kategoryzowania informacji płynących  ze wszystkich zmysłów. 

Terapia integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci obarczonych ryzykiem nieprawidłowości rozwojowych, które mogą skutkować powstawaniem trudności  w nabywaniu kompetencji szkolnych, a co za tym idzie doświadczaniu przez dziecko niepowodzeń edukacyjnych. Drugą grupą, do której szczególnie dedykowana jest terapia SI są dzieci ze spektrum autyzmu, ponieważ bardzo często współtowarzysząca mu nadwrażliwość na bodźce jest tym, co szczególnie przeszkadza im w codziennym odbiorze i rozumieniu świata. Uczestnikami terapii są głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Polegają na odpowiednim stymulowaniu układów układu nerwowego poprzez dostarczanie mu takich bodźców sensorycznych, aby skutecznie zoptymalizować rozwój psychofizyczny dziecka. Uczestnicząc w zajęciach dziecko wykonuje zadania, które wymają od niego aktywnego i celowego działania. Terapeuta dostosowuje zadania indywidualnie do dziecka tak, aby były zarówno przyjemnością jak
i wyzwaniem, ponieważ poczucie sukcesu jest istotnym elementem w terapii zaburzeń integracji sensorycznej.  
Zadaniem terapeuty jest właściwa diagnoza sporządzona na podstawie: wywiadu z rodzicem,  wywiadu z wychowawcą, obserwacji dziecka
 i  specjalnych testów. 
Efektywność terapii jest bardzo duża, ponieważ z założenia skupia się na całościowym funkcjonowaniu dziecka. Pomaga w regulacji poziomu pobudzenia, wpływa na jakość ruchu i organizację działania, a u dzieci nadwrażliwych niweluje objawy stresu i niepożądanych zachowań związanych z przeciążeniem układu nerwowego. Pomaga efektywnie się uczyć  i rozwijać cały swój potencjał.