Jak być życzliwym?

21 listopada 2022

„Życzliwość to uśmiech, ciepłe spojrzenie, kilka dobrych słów, niewymuszona grzeczność…” Jak być życzliwym? Wystarczy kierować się zasadą: traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 21 listopada obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Celem przeprowadzonej inicjatywy było uwrażliwienie uczniów na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji.W tym dniu ubraliśmy się na żółto. Na korytarzach zostały umieszczone „skrzynki życzliwości”, do których każdy mógł wrzucić zaadresowane listy ze słowami życzliwości, wsparcia, wyrazami sympatii. Podczas zajęć został wyświetlony krótki filmik o „Życzliwości”, po którym każda klasa miała za zadanie przygotować plakat nawiązujący do otrzymanego wcześniej tematu. Za wykonanie plakatu oraz pracę w grupie uczniowie otrzymali dyplom wraz ze słodkim poczęstunkiem. Klasa, która wykonała najlepszy plakat zostanie wyróżniona. Formą nagrody będzie tzw. „Tydzień ulgi”, czyli tydzień bez kartkówek i odpowiedzi ustnych.Z każdej klasy wybrano także Mistrza Życzliwości, czyli osobę, która jest pozytywnie nastawiona do świata i innych ludzi, często się uśmiecha, szanuje innych, nie narusza ich godności, nie używa wulgarnych słów, bezinteresownie spieszy z pomocą, dba o miłą atmosferę w klasie. Zwycięscy zostali uhonorowani złotym medalem.Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom oraz nauczycielom za zaangażowanie i mile spędzony dzień!Pamiętajmy, że zawsze warto być życzliwym, bowiem proste gesty, zwykłe miłe słowo mogą odmienić czyjś dzień!!!