Jesteśmy członkiem UNESCO !

9 marca 2022

Rok 2022, to rok, kiedy NSP1 stało się oficjalnie członkiem Światowego Instytutu Sztuki Młodzieży – Centrum UNESCO, którego celem jest promowanie działalności artystycznej                     i naukowej dzieci i młodzieży. To już po raz drugi nasza placówka podejmuje międzynarodową współpracę z tą znaną i cenioną międzynarodową instytucją. Udział w konkursach oraz działalność kulturowa dały naszej szkole możliwość stania się członkiem UNESCO. Współpracując z UNESCO podejmujemy równocześnie współpracę z Organisation des Nation Unies pour l’education, la sceince et la culture oraz Comission nationale francaise pour l’UNESCO. Obie organizacje wspierają i częściowo finansują inicjatywy Światowego Instytutu Sztuki Młodzieży – Centrum UNESCO.

Rozpiera nas duma.