KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – EGZAMINY PRÓBNE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

22 listopada 2022

 W dniach 3 – 5 stycznia 2023 r. (wtorek – czwartek ) uczniowie klas
VIII przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty zgodnie procedurami
obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty. Harmonogram egzaminu
próbnego:

3 stycznia 2023 r. egzamin z języka polskiego trwa 120 min, dla
uczniów korzystających z dostosowań do 180 min,
4 stycznia 2023 r. egzamin z matematyki trwa 100 min, dla uczniów korzystających
z dostosowań do 150 min,
5 stycznia 2023 r. egzamin z języka nowożytnego trwa 90 min, dla
uczniów korzystających z dostosowań do 135 min.

Uczniów klas VIII w tych dniach obowiązuje strój galowy. Podczas
egzaminu ósmoklasiści korzystają wyłącznie z własnych przyborów do
pisania – długopis z czarnym tuszem (proszę zabrać co najmniej dwa)
oraz linijka na egzaminie z matematyki. Należy mieć przy sobie
dokument tożsamości. Do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę
wody niegazowanej, postawić ją na podłodze przy nodze stolika. Wszyscy
uczniowie o godz. 8.00 zajmują miejsca w sali zgodnie z harmonogramem.
W sali uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez nauczyciela.
Wszystkich uczestniczących w egzaminie (uczniowie i nauczyciele)
obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych.
Po egzaminie uczniowie klas VIII wracają na lekcje zgodnie z planem.

Dyrektor pedagogiczny
Tomasz Surowiec