Konkurs literacki

2 listopada 2021

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

realizowany w ramach projektu

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!

skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

województwa śląskiego

Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich

Organizator konkursu:  Śląski Kurator Oświaty

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII

Wszyscy uczestnicy konkursu tworzą wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika. W swojej pracy wykorzystują relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983, czyli z  okresu stanu wojennego.

Wypowiedzi uczniów zostaną ocenione w trzech wskazanych wyżej grupach wiekowych. Kryteria oceny prac są następujące:

  • obecność realiów wskazanego okresu historycznego,
  • odpowiednia forma wypowiedzi,
  • poprawność języka z zachowaniem, w razie potrzeby, indywidualnych cech stylu rozmówcy.

Prace należy składać w wersji elektronicznej na adres kbrzezinska@nzpe.pl lub w bibliotece szkolnej do dnia 07.11.2021 r.