Konkurs plastyczno – literacki

2 listopada 2021

konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego

Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”
na kartkę do albumu przedstawiającą nieznanych świadków wydarzeń sprzed 40 lat
z Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia.

Organizatorem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastyczno – literackiej w formacie A4 stanowiącej kartkę do albumu z biogramem uczestnika, świadka wydarzeń stanu wojennego w Polsce w latach 1981 – 1983.

Prace powinny być wykonane:

  • własnoręcznie bez użycia techniki komputerowej lub – w grafice komputerowej.

Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
• Zgodność z tematem – biogram będzie dotyczył uczestnika, działacza, członka związku zawodowego w okresie stanu wojennego,
• zachowanie właściwych proporcji miedzy częścią literacką a plastyczną,
• pomysłowość i oryginalność,
• właściwy dobór techniki i środków,
• przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
• estetyka i forma,
• umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:
• format pracy nie może być większy ani mniejszy niż A4,
• praca musi zawierać część literacką-biogram i część plastyczną,
• substancje użyte do wykonania pracy (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze itp.) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

Prace można składać w bibliotece szkolnej do dnia 07.11.2021 r.