Konkurs plastyczny „Wszechświat w twojej dłoni”dla Uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego.

11 października 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie naszych licealistów.

Przedmiotem konkursu jest plakat promujący czytelnictwo pt.” Wszechświat w twojej dłoni”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

Uczestnicy wykonują indywidualnie prace plastyczne zawierające hasło promujące czytelnictwo, techniką dowolną. Technika: praca plastyczna, format A3 (297×420 mm), na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko autora i klasę. Prace plastyczne należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20.11.2023 r.

Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze plakaty, które zostaną wyróżnione. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie: odzwierciedlenie tematu Konkursu, wartość artystyczna, zachowanie funkcji i cech plakatu, koncepcja i kompozycja plakatu, estetyka pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 04.12.2023 r