Kształtowania relacji z drugim człowiekiem.

2 marca 2023

W ostatnim czasie w klasie 5 oraz 6 zostały przeprowadzone zajęcia rozwijające komunikowanie się. Poruszono takie tematy jak: „Szukania przestrzeni do porozumienia się” oraz „Tworzenie wspólnoty”. Lekcje zostały przeprowadzone na podstawie materiałów dydaktycznych z projektu „Efekt Domina” Kulczyk Foundation.

Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, że aby komunikacja była skuteczna, każdy z jej uczestników powinien się w nią zaangażować, a także umożliwić innym uczestniczenie w procesie wymiany informacji. Wspólnie poszukiwaliśmy sposobów tworzenia przestrzeni do porozumienia. Staraliśmy się zrozumieć, jak czują się osoby, które mają trudności z komunikacją.

Podczas klasowych rozmów podjęliśmy również temat wspólnoty, razem spróbowaliśmy ją zdefiniować, określić motywy działań wspólnotowych, wyznaczyć sobie wspólne cele.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomić uczniom, iż poczucie przynależności jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a bycie częścią wspólnoty może zmienić jakość życia. Tworzenie wspólnoty i dobre relacje z innymi ludźmi zapewniają poczucie komfortu emocjonalnego.