Lekcje Enter

16 marca 2022

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

W sierpniu 2021 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie przystąpiła do projektu grantowego
Śląska Akademia Cyfrowa realizowanego w ramach projektu “Lekcja:Enter” przez Fundację Kuźnia
Talentów.
Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli. Uczestnicy
szkolenia poznali możliwości jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt
kładł szczególny nacisk na poszerzenie wiedzy z zakresu aktywizujących metod nauczania oraz
kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii cyfrowych.
Dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele mogą w pełni wykorzystywać możliwości które dają platformy multimedialne i aplikacje.
Sześciu naszych nauczycieli ukończyło 40 godzinny certyfikowany cykl szkoleń w ramach następujących ścieżek
edukacyjnych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmioty humanistyczne
 • przedmioty artystyczne
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 • informatyka
  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
  kompetencji cyfrowych.