„Mądre bajki z całego świata” projekt relaizowany w roku szkolnym 2021/2022 objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara

16 sierpnia 2022

Żyjemy w trudnych i stresujących młodego człowieka czasach. Jak mu pomóc? Co może zaproponować szkoła?  Dobrym pomysłem może być wspólne czytanie czy słuchanie bajek i rozmowa o nich. Czytanie razem zbliża, a jednocześnie wycisza – tworzy się więc atmosfera sprzyjająca podjęciu nawet niełatwych tematów. Zaproponowaliśmy zatem naszym uczniom udział  w projekcie „Mądre bajki z całego świata”. Wspólne czytanie bajek i rozmowa to idealny moment na omówienie tego, co dzieje się także w Naszym życiu – jakie emocje przeżywają dzieci, jakie i nam towarzyszą uczucia. 

 „Mądre bajki z całego świata” to projekt edukacyjny Kulczyk Foundation pod szyldem „Efektu Domina”. Fundacja prowadzona przez Dominikę Kulczyk działa w bardzo różnych miejscach świata wspierając dobre zmiany w społecznościach lokalnych. W projekcie uczestniczą klasy młodsze szkoły podstawowej, które  dwa razy w tygodniu wyruszają w świat bajek pochodzących z różnych zakątków Ziemi, wprowadzając dzieci w świat wartości, które są życiowymi drogowskazami kształtującymi zachowania i postawy ludzi, wspomagają dzieci w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i estetycznym, przygotowując do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą, dbają o to, by dziecko odróżniało dobro od zła,, kształtują  system wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata.

Bo chodzi o to by pomagać, ale i rozbudzać w ludziach chęć pomocy. Takie zadanie mają  „Mądre bajki z całego świata”, w których niesamowite opowieści stają się podstawą do dialogu z dzieckiem. Dialogu o wartościach, zrozumieniu dla innego człowieka, otwartości, czy wrażliwości.

Każda bajka zawiera przesłanie moralne, odkrywa przed dziećmi świat wartości i pożądanych cech ludzi.

Po świecie wartości oprowadzą uczniów ich rówieśnicy z Ghany, Kenii, Lesotho, Nepalu, Namibii, Indonezji, Wenezueli i Peru. Każde spotkanie z bohaterami z różnych stron świata zainicjowane jest listem, w którym opisują, co jest dla nich w życiu ważne, co tworzy ich przestrzeń osobistej wolności. List ma zainspirować do rozmowy, ale też do wspólnego i indywidualnego działania oraz zdobywania ważnych doświadczeń. Z każdej podróży (każdego spotkania z cyklu) uczniowie mogą przywieźć coś ważnego, wartościowego – wiedzę, umiejętności, refleksję na temat: wolności, autoekspresji, empatii, odwagi, samodzielności, dbania o siebie, odporności psychicznej, zaangażowania. Podczas każdej podróży budują wewnętrzny emocjonalny kapitał, wypracowując rozwiązania dla siebie i formułując refleksje na temat własnych zasobów, możliwości, zainteresowań, umiejętności, osiągnięć, pokonanych trudności itp. Lepiej rozumieją siebie, kolegów i koleżanki z klasy, innych ludzi. Wspólna podróż to cenna lekcja poznawania tego, co ważne, by współtworzyć mądre, myślące, odpowiedzialne, wolne społeczeństwo w XXI wieku.

Wierzymy, że rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych od najmłodszych lat, pozwala stawać się bardziej świadomym człowiekiem oraz skuteczniej działać na rzecz innych.