„Mądre bajki z całego świata”

28 września 2021

„Mądre bajki z całego świata” to projekt edukacyjny „Kulczyk Foundation”, który został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Projekt ten stwarza szansę, by wprowadzić dzieci w świat wartości, które są życiowymi drogowskazami kształtującymi zachowania i postawy ludzi. Bajki zawarte w projekcie, mają za zadanie pokazać dzieciom to, co powinno być dla nich najważniejsze: miłość, dobro, mądrość, rozwaga, uczciwość i wytrwałość. Uświadamiają uczniom, jak cenna jest odwaga, zaufanie, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, życzliwość, umiejętność współpracy i współdziałania. Pozwalają dzieciom zrozumieć, że nie można budować własnego życia na krzywdzie i niesprawiedliwości.

Projekt ten będzie realizowany dla chętnych dzieci z klas I-III w czwartek i piątek w godzinach 14.45-15.30. Zapisy za pośrednictwem formularza.

Podczas realizacji projektu uczniowie zastanawiają się nad obserwowanym światem, nad własnymi doświadczeniami. Dzieci potrafią uogólnić swoje przeżycia i przyjąć perspektywę innej osoby. Dostrzegają, że życiem ludzi rządzą pewne reguły, które porządkują rzeczywistość i ułatwiają funkcjonowanie. Rozumieją, że ustalonych zasad trzeba przestrzegać, a ich złamanie wiąże się z konsekwencjami. „Mądre bajki z całego świata” odpowiadają tym potrzebom rozwojowym dzieci i umożliwiają im uczenie się zachowań społecznie pożądanych.

Z bajek tych dzieci mogą również dowiedzieć się, że: każdy człowiek ma prawo do szacunku, miłości, życia w pokoju, każdy może zostać wolontariuszem, niosącym nadzieję na lepsze jutro, każdy może zrobić dla drugiego człowieka coś dobrego, pięknego, szlachetnego, że jeden gest, jedno działanie może wywołać efekt domina, zapoczątkować ciąg pozytywnych zdarzeń i doprowadzić, tak jak w bajkach, do szczęśliwego zakończenia.