Myślenie krytyczne

26 sierpnia 2021

Dbając o podnoszenie poziomu edukacji naszych uczniów, jednocześnie budując wyróżniający się charakter naszej szkoły, w ubiegłym roku szkolnym dołączyliśmy do 4-letniego nowatorskiego projektu wsparcia dla szkół opracowanego przez TOC Polska. Pomysłodawcą jest Maciej Winiarek.- wieloletni dyrektor TOC Polska. Program oparty jest na harvardowskim modelu Vess i jego kluczowym elementem jest wdrażanie myślenia krytycznego w całościowej wizji szkoły (zarządzanie, wychowanie, edukacja).

Krytyczne myślenie polega bowiem na dogłębnym przetwarzaniu informacji, analizie, wnioskowaniu, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu logicznych powiązań, odróżnianiu faktów od opinii, obserwacji różnych procesów, kwestionowaniu, eksperymentowaniu, rozpoznawaniu potrzeb i emocji. W naszej szkole wdrażamy tzw. rutyny myślenia krytycznego, które stanowią model otwartego myślenia, służą przybliżeniu wiedzy teoretycznej do życia oraz pomagają być świadomym uczestnikiem procesu uczenia się; pokazują również na ile już potrafię, nad czym muszę jeszcze pracować, uświadamiają celowość kształcenia i samodoskonalenia.

W celu lepszego zobrazowania jak to wygląda w naszej szkole przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację

W tym roku szkolnym rozpoczynamy drugi etap szkoleń dla nauczycieli. Nasi nauczyciele w ciągu najbliższych 3 lat będą się intensywnie doskonalić w nowoczesnych metodach nauczania i sposobach ich zastosowania na swoich przedmiotach z uwzględnieniem wszystkich cech charakterystycznych dla myślenia krytycznego, co z pewnością wpłynie na efektywność naszej pracy, wpłynie też zapewne na podniesienie motywacji uczniów, jak i pozwoli czerpać im więcej przyjemności z nauki.
Cieszymy się z tej nowej przygody, proszę trzymać za nas kciuki.