Neuroflow 

25 stycznia 2024

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jednym z  nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. 

Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka. 

 Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców.  Terapia może być prowadzona w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. 

Terapia zalecana jest dla dzieci które mają trudności: 

 • w skupieniu uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych, 
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas, 
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, 
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi, 
 • często sprawia wrażenie nieobecnego, 
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy. 

Aktywny trening metodą Neuroflow korzystnie wpływa na: 

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych, 
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, 
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, 
 • wydłuża pamięci słuchową, 
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka. 

Przynosi to wymierne korzyści w zakresie w