Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Egzamin ósmoklasisty

24 stycznia 2024

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty został zaplanowany w następujących terminach:

język polski – 14 maja 2024 r.
(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r.
(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maj 2024 r.
(czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom
3 lipca2024 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji
do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 3 lipca 2024 r

Materiały pomocnicze dla uczniów i rodziców

Komunikaty i informacje OKE

Szczegółowe informacje na tamta organizacji przebiegu egzaminu oraz dostosowań znajdują się na stronie w linku poniżej

Informatory – egzamin ósmoklasisty