Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Informacje dla rodziców – Cennik

1 lutego 2023

Z dniem 1.02.2023 roku zmienią się kwoty opat. Zostaną zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotówek.


  • Jednorazowe bezzwrotne wpisowe na okres  edukacji w szkole podstawowej wynosi
    460 zł  i płatne jest do 14 dni od podpisania umowy, przy zapisie jednocześnie rodzeństwa opłata wpisowa jest pobierana tylko za jedno dziecko
  • Czesne  wynosi  kl I-III 800 zł
  • Czesne klasy IV-VIII 860 zł
  • opłaty są waloryzowane o średni roczny wskaźnik inflacji ogłaszany w styczniu każdego roku przez GUS
  • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 15% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 15 %.
  • Ze względu na misję szkoły uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, u których stwierdzony jest: Zespół Aspergera,  autyzm lub niepełnosprawność sprzężona uczniowie mają refundowane wyżywienie

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub za pomocą przelewu na konto:
PKO B.P. 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538 .
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz co za uiszczana jest opłata.