Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Informacje dla rodziców – Cennik

1 lutego 2023

Z dniem 1.02.2023 roku zmienią się kwoty opat. Zostaną zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotówek.


Odziały A

 • Jednorazowe bezzwrotne wpisowe na okres  edukacji w szkole podstawowej wynosi
  460 zł  i płatne jest do 14 dni od podpisania umowy, przy zapisie jednocześnie rodzeństwa opłata wpisowa jest pobierana tylko za jedno dziecko.
 • Czesne  wynosi  kl I-III 800 zł.
 • Czesne klasy IV-VIII 860 zł.
 • opłaty są waloryzowane o średni roczny wskaźnik inflacji ogłaszany w styczniu każdego roku przez GUS.
 • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 15% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 15 %.
 • Koszty wyżywienia naliczane są w zależności od wybory diety. Cena za 1 posiłek wynosi: dieta zwykła 11 zł, dieta bezglutenowa/wegetariańska 12, 50 zł.
 • Ze względu na misję szkoły uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, u których stwierdzony jest: Zespół Aspergera,  autyzm lub niepełnosprawność sprzężona uczniowie mają refundowane wyżywienie.

Odziały B

 • Jednorazowe bezzwrotne wpisowe na okres  edukacji w szkole podstawowej wynosi
  460 zł  i płatne jest do 14 dni od podpisania umowy, przy zapisie jednocześnie rodzeństwa opłata wpisowa jest pobierana tylko za jedno dziecko.
 • Opłaty są waloryzowane o średni roczny wskaźnik inflacji ogłaszany w styczniu każdego roku przez GUS.
 • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 20% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 20 %.
 • Koszty wyżywienia naliczane są w zależności od wybory diety. Cena za 1 posiłek wynosi: dieta zwykła 11 zł, dieta bezglutenowa/wegetariańska 12, 50 zł.
 • Ze względu na misję szkoły uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, u których stwierdzony jest: Zespół Aspergera,  autyzm lub niepełnosprawność sprzężona mają refundowane wyżywienie.

Cennik dla klas I- III

Realizacja podstawy programowej (zgodnie ramowym planem nauczania) oraz zajęć rewalidacji bezpłatnie dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 22 godzin tygodniowobezpłatnieDo 22 godzin tygodniowo175 złDo 22 godzin tygodniowo515 zł
Powyżej 22 godzin tygodniowo290 złPowyżej 22 godzin tygodniowo460 złPowyżej 22 godzin tygodniowo800 zł

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub za pomocą przelewu na konto:
PKO B.P. 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538 .
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz co za uiszczana jest opłata.