Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Informacje dla rodziców – Cennik

12 lutego 2024

Każdego roku w miesiącu lutym zmieniają się kwoty opłat za poszczególne zajęcia – cennik zostaje zwaloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotówek. (Cennik obowiązujący od 1.02.2024 r.)


Odziały A

 • Jednorazowe bezzwrotne wpisowe na okres  edukacji w szkole podstawowej wynosi
  460 zł  i płatne jest do 14 dni od podpisania umowy, przy zapisie jednocześnie rodzeństwa opłata wpisowa jest pobierana tylko za jedno dziecko.
 • Czesne  wynosi  kl I-III 890zł.
 • Czesne klasy IV-VIII 960 zł.
 • opłaty są waloryzowane o średni roczny wskaźnik inflacji ogłaszany w styczniu każdego roku przez GUS.
 • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 15% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 15 %.
 • Koszty wyżywienia naliczane są w zależności od wybory diety. Cena za 1 posiłek wynosi: dieta zwykła 13 zł, dieta bezglutenowa/wegetariańska 14,50 zł.
 • Ze względu na misję szkoły uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, u których stwierdzony jest: Zespół Aspergera,  autyzm lub niepełnosprawność sprzężona uczniowie mają refundowane wyżywienie.

Odziały B

 • Jednorazowe bezzwrotne wpisowe na okres  edukacji w szkole podstawowej wynosi
  460 zł  i płatne jest do 14 dni od podpisania umowy, przy zapisie jednocześnie rodzeństwa opłata wpisowa jest pobierana tylko za jedno dziecko.
 • Opłaty są waloryzowane o średni roczny wskaźnik inflacji ogłaszany w styczniu każdego roku przez GUS.
 • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 20% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 20 %.
 • Koszty wyżywienia naliczane są w zależności od wybory diety. Cena za 1 posiłek wynosi: dieta zwykła 13 zł, dieta bezglutenowa/wegetariańska 14, 50 zł.
 • Ze względu na misję szkoły uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, u których stwierdzony jest: Zespół Aspergera,  autyzm lub niepełnosprawność sprzężona mają refundowane wyżywienie.

Cennik dla klas I- III

Realizacja podstawy programowej (zgodnie ramowym planem nauczania) oraz zajęć rewalidacji bezpłatnie dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 22 godzin tygodniowobezpłatnieDo 22 godzin tygodniowo195 złDo 22 godzin tygodniowo575 zł
Powyżej 22 godzin tygodniowo325 złPowyżej 22 godzin tygodniowo515złPowyżej 22 godzin tygodniowo890 zł

Cennik dla klas IV- VI

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 26 godzin tygodniowobezpłatnieDo 26 godzin tygodniowo255 złDo 26 godzin tygodniowo700 zł
Powyżej 26 godzin tygodniowo325 złPowyżej 26 godzin tygodniowo575złPowyżej 26godzin tygodniowo960 zł

Cennik dla klas VII-VIII

Autyzm, niepełnosprawność sprzężonaNiepełnosprawność ruchowa, inne niepełnosprawnościDzieci bez orzeczenia o SPE
Do 36 godzin tygodniowobezpłatnieDo 36 godzin tygodniowo480złDo 36 godzin tygodniowo835 zł
Powyżej 36 godzin tygodniowo325 złPowyżej 36 godzin tygodniowo790złPowyżej 36 godzin tygodniowo960 zł


Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub za pomocą przelewu na konto:
PKO B.P. 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538 .
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz za co uiszczana jest opłata.