Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Informacje dla rodziców – Kalendarz roku

31 maja 2021


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2021 r.

Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)
Spotkanie z rodzicami30.09.2021 r. (czwartek) – godzina 16.00
Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji
Narodowej)
14.10.2021 r. (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wszystkich Świętych01.11.2021 r. (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Narodowe
Święto Niepodległości
11.11.2021 r. (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2021 r. do 06.01.2022 r.

23.12.2021 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

24.12.2021 r. do 26.12.2021 r.– święta Bożego Narodzenia dni wolne od zajęć dydaktycznych

27.12.2021 r. – 30.12.2021 r. zajęcia opiekuńczo –wychowawcze

31.12.2021 r. – Sylwester (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.01.2022 r. – Nowy rok dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.01.2022 r. Trzech Króli (Objawienie Pańskie) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
Spotkanie z rodzicami27.01.2022 r. (czwartek) – godzina 16.00
Rada klasyfikacyjna10.02.2022 r. (czwartek) – godzina 16.00
Ferie zimowe14.02.2022 r. do 27.02.2022 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna14.04.2021 r. do 19.04.2021 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Egzamin ósmoklasisty24.05.2022 r. (wtorek) – język polski
25.05.2022 r. (środa)- matematyka
26. 05.2022 r. (czwartek)- język nowożytny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
Majówka02.05.2022 r. (poniedziałek) Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze
03.05.2021 r. (wtorek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Spotkanie z rodzicami19.05.2022 r. (czwartek) – godzina 16.00
Boże Ciało16.06.2021 r. (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.06.2021 r. (piątek) Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze
Rada klasyfikacyjna20.06.2022 r. (poniedziałek) – godzina 16.00
Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
Ferie letnie25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)