Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Oferta

2 września 2022

Uczniom naszej szkoły  zapewniamy:

 •   Zajęcia z doświadczoną, pełną pasji i energii kadrą,

 •  Możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych państw poprze udział w międzynarodowych projektach i programach,

 • Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania najnowocześniejszych metod pracy, m.in. EduMatrix – pracowników Uniwersytetu Śląskiego do rozwijania myślenia matematycznego i komutacyjnego, Resa – sieć szkół zrzeszonych wokół Instytutu Francuskiego oraz Ambasady Francji w Polsce, Instytut Gettego- projekt wspierający szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego.

 • Możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 7.00-17.00,

 • 8- letni cykl kształcenia o  rozszerzonym profilu językowym ( możliwość wyboru 2 języka obcego tj. hiszpański, niemiecki, francuski),

 • Zajęcia z języka angielskiego w 5 godzin w tygodniu,

 • Zajęcia z drugiego języka obcego (począwszy od II klasy) 4 godziny w tygodniu,

 • Autorski program nauczania matematyki od klasy I,

 • Nowoczesne i innowacyjne metody nauczania, praca na lekcjach metodą krytycznego myślenia, naukę przez doświadczenie, eksperymentowanie, projekty,

 • Mało liczne klasy do 20 osób,

 • Stanowczo rezygnujemy z hałasu, w naszej szkole nie ma dzwonków, nie są nam potrzebne specjalne sygnały do wyznaczania początku i końca lekcji,

 • Przebywanie na świeżym powietrzu (własny, ogrodzony plac zabaw,  boisko, spacery),

 • Spotkania z teatrem, sztuką, ciekawymi osobami, wyjazdy na wycieczki i zajęcia w plenerze,

 • Organizacja ciekawych zajęć dodatkowych zgodnie z ofertą zamieszczoną w zakładce warsztaty,

 • Sale wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce naukowe i dydaktyczne,

 • Możliwość spożywania obiadu w szkole ( opłata wg cennika),

 • Możliwość zorganizowania dodatkowych indywidualnych zajęć takich jak, np. lekcje gry na instrumencie, terapia logopedyczna , terapia SI, Biofeedback, Neuroflow, TUS, zajęcia specjalistyczne oraz wyrównujące braki ( opłata wg cennika),

 • Możliwość zorganizowania dowozu dzieci do szkoły na życzenie rodziców oraz ubezpieczenia dzieci od NNW (opłata wg cennika),

 • Rozwijanie uzdolnień dzieci i naukę na wysokim poziomie,

 • Ścisłą współpracę w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym,

 • Wspieranie potrzeb uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.