Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Realizowane programy

22 października 2021


Nasza szkoła podstawowa przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy”


Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Warto podkreślić, iż Program skonstruowany jest tak, że zarówno rodzice w domu, jak i opiekunowie w żłobku / przedszkolu, w początkowym etapie nauczania nie muszą znać angielskiego, żeby pomóc dzieciom w codziennych zajęciach; co więcej, mogą efektywnie, przez wspólną zabawę, uczyć się razem z nimi.


Mega Misja

Program „MegaMisja” to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby pomóc dzieciom zadbać o swoją równowagę i bezpieczeństwo online.

Program ma na celu kształtować zdrowe nawyki cyfrowe i uczyć, jakie treści można publikować w sieci, jak chronić swoją prywatność, przestrzegać netykiety, praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w sieci, dbać o internetowe maniery, zabezpieczać urządzania i jak zachować umiar w spędzaniu czasu online. To nie tyle kwestia technicznych umiejętności, co odpowiedzialnego podejścia do korzystania z technologii.


Programie dla szkół


Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu

W naszej placówce realizujemy program, dostosowując go do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Program realizowany jest w klasie 1 i w większości grup przedszkolnych (dostosowaliśmy program do możliwości dzieci przedszkolnych). Naszym celem jest wspieranie pozytywnych relacji dzieci z jedzeniem i rozwijanie ich wiedzy żywieniowej.


Insta.Ling

 Program/platforma online, która umożliwia regularną pracę nad słownictwem, jego utrwaleniem, stosowaniem w określonych kontekstach, nauczyciel na bieżąco śledzi postępy uczniów, ma dostęp do ich wyników. Rodzice, po udostępnieniu maila, także będą mogli śledzić postępy dziecka. Uczeń ma dodatkową bazę ćwiczeń, utrwala słownictwo, sprawdza sam siebie poza szkołą, w dowolnym momencie.