Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Warsztaty – Cennik

18 marca 2024

Z dniem 12.02.2024 roku zostaną zaktualizowane kwoty opat za poszczególne zajęcia – nastąpi waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotówek.


Poniższe opłaty są naliczane w szkolnym systemie opłat jako karnety miesięczne. Ważność karnetu to dwa miesiące.

LP.Nazwa zajęćcena za 1 zajęciakarnet miesięczny
1.Kółko szachowe30 zł za zajęcia opłata miesięczna nieobecności nie odliczają sięnie dotyczy
2.Ceramikacena za 1 zajęcia 35 zł160 zł
3.Badmintoncena za 1 zajęcia 17,50 zł dla grupy 10 osobowej70 zł
4.Teniscena za 1 zajęcia 35 zł160 zł
6.Pianino30 minut 55 zł
45 mnut 75 zł
60 minut 95 zł
opłaty rozliczane indywidualnie z prowadzącym
7.Basen55 zł zajęcia (w cenie przejazd, wejściówka na basen, koszt instruktora pokrywa szkoła)nie dotyczy
8.Indywidualne zajęcia z matematyki52 zł za 30 minutnie dotyczy