Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 – Oferta

9 stycznia 2024

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie. 

Uczeń mający trudności w szkole z powodu różnorodnych zaburzeń narażony jest na niepowodzenia edukacyjne, które mogą być przyczyną spadku motywacji do nauki. Odpowiedzią na te problemy są nasze mało liczne klasy.  Zapewniamy uczniom:

–  realizację podstawy programowej, 

– specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz rozwijające zainteresowania tj. tenis, ceramika, badminton, szachy i wiele innych.

– klasy dostosowujące organizację pracy i procesu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

– udzielamy  pomocy specjalistycznej uczniom z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub innych,

 Pedagodzy pracujący w naszej placówce to wyspecjalizowana kadra. Posiadają wiedzę i umiejętności w wielu różnych dziedzinach pracy z dzieckiem i nauczania, to również ludzie z pasją, których cechuje kreatywność, profesjonalizm. Dzięki temu oferujemy uczniom bardzo zróżnicowane zajęcia rozwijające zainteresowania odpowiadające ich potrzebom.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego  formularza kontaktowego.