Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Akty prawne

4 października 2023


RAMOWY PLAN NAUCZANIA 2023/24 NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


Zarządzenie dotyczące zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego