Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Egzamin maturalny

1 czerwca 2021

Egzamin maturalnyjęzyk polski – poziom podstawowy,4 maja
język łaciński i kultura antyczna4 maja
matematyka – poziom podstawowy5 maja
historia muzyki6 maja
język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – poziom podstawowy6 maja
język angielski – poziom podstawowy i dwujęzyczny9 maja
filozofia9 maja
język polski – poziom rozszerzony10 maja
język francuski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny10 maja
matematyka – poziom rozszerzony11 maja
język hiszpański – poziom rozszerzony i dwujęzyczny11 maja
biologia12 maja
język rosyjski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny12 maja
wiedza o społeczeństwie13 maja
język niemiecki – poziom rozszerzony i dwujęzyczny13 maja
chemia16 maja
język włoski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny16 maja
historia17 maja
języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy17 maja
geografia18 maja
języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony18 maja
fizyka19 maja
historia sztuki19 maja
informatyka20 maja
język kaszubski i język łemkowski20 maja
egzaminy ustne (nieobligatoryjne)18 – 20 maja
egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.23 maja
Egzamin maturalny
(sesja dodatkowa)
1 – 15 czerwca (14-15 czerwca – egzaminy ustne)
Egzamin maturalny
(sesja poprawkowa)
23 sierpnia

Publikacja wyników egzaminu maturalnego nastąpi:

· 5 lipca,

· 9 września (poprawkowe).