Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Egzamin maturalny

1 czerwca 2021

Tak przedstawia się kalendarium egzaminu maturalnego w 2023 r.
Terminy obowiązują dla egzaminu w Formule 2023 jak i 2015.

Termin główny
datagodzina 9:00godzina 14:00
4 maja 2023 r.język polski (podstawowy)
5 maja 2023 r.język angielski (podstawowy)język francuski (podstawowy) język hiszpański (podstawowy) język niemiecki (podstawowy) język rosyjski (podstawowy) język włoski (podstawowy)
8 maja 2023 r.matematyka (podstawowy)język hiszpański (rozszerzony) język hiszpański (dwujęzyczny)
9 maja 2023 r.język angielski (rozszerzony) język angielski (dwujęzyczny)filozofia (rozszerzony)
10 maja 2023 r.wiedza o społeczeństwie (rozszerzony)język niemiecki (rozszerzony) język niemiecki (dwujęzyczny)
11 maja 2023 r.biologia (rozszerzony)język rosyjski (rozszerzony) język rosyjski (dwujęzyczny)
12 maja 2023 r.matematyka (rozszerzony)język francuski (rozszerzony) język francuski (dwujęzyczny)
15 maja 2023 r.chemia (rozszerzony)historia muzyki (rozszerzony)
16 maja 2023 r.geografia (rozszerzony)języki mniejszości narodowych (podstawowy)
17 maja 2023 r.język polski (podstawowy)języki mniejszości narodowych (rozszerzony)
18 maja 2023 r.historia (rozszerzony)język włoski (rozszerzony) język włoski (dwujęzyczny)
19 maja 2023 r.fizyka (rozszerzony)historia sztuki (rozszerzony)
22 maja 2023 r.informatyka (rozszerzony)język kaszubski (rozszerzony) język łemkowski (rozszerzony) język łaciński i kultura antyczna (rozszerzony)
23 maja 2023 r.9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (podstawowy)
10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozszerzony)
12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozszerzony)
13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozszerzony)
15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozszerzony) 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozszerzony)

Egzamin ustny w terminie głównym odbędzie się w dniach od 10 do 23 maja 2023 r. z wyjątkiem 14 i 21 maja – według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 7 lipca 2023 r.
W tym samym dniu szkoły otrzymają świadectwa, aneksy i informacje o wynikach, które muszą przekazać absolwentom.