Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Egzamin maturalny

1 czerwca 2021

Tak przedstawia się kalendarium egzaminu maturalnego w 2024 r.
Terminy obowiązują dla egzaminu w Formule 2023 jak i 2015.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja)
oraz
od 20 do 25 maja:
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

3 czerwiec poniedziałek godzina 9:00 język polski – pp

4 czerwca wtorek godzina 9.00 matematyka

5 czerwca środa godzin 9.00 język obcy

Arkusz pokazowy – język polski na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2024/2025