Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Informacje dla rodziców – Cennik

1 czerwca 2021

Nauka w naszej szkole dla uczniów realizujących edukację domową jest nieodpłatna w pozostałych przypadkach zasady ustalania i pobierania opłat za naukę określa umowa zawierana pomiędzy organem prowadzącym szkołę a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.