Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Kadra

19 sierpnia 2021

Dyrektor Niepublicznego Zespołu Placówek Edukacyjnych

Elżbieta Oleś-Urdzoń 

Magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z technologią informatyczną. Posiada kwalifikację z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka angielskiego oraz nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

Autorka wielu publikacji z dziedziny pedagogiki ogólnej oraz specjalnej, pedagog wyróżniony tytułem innowacyjnego nauczyciela 2005r. Organ prowadzący żłobek, przedszkole oraz szkołę.

Pasja: dzieci oraz nowe wyzwania (…)


Dyrektor do spraw pedagogicznych, pedagog, terapeuta

Tomasz Surowiec

Absolwent studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki oraz studiów pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką. Ukończył studia podyplomowe: Oligofrenopedagogikę oraz Stosowaną Analizę Zachowania (SAZ) Ukończył szkolenia i kursy: Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracji Międzypółkulowej – Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć, Kurs Metody Johansena IAS – uzyskując tytuł Provider – Terapeuta, uzyskał certyfikat terapeuty Metody Warnkiego (trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny) terapeuta behawioralny, surdopedagog, tyflopedagog.

Przez wiele lat pracował w Pszczyńskim Domu Dziecka w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, gdzie nabrał przekonania, że praca z dzieckiem opiera się na relacji i wzajemnym szacunku.Ogromną pasją oprócz pedagogiki i psychologii jest gotowanie.


Natalia Bednarek

nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej oraz Akademii WSB, gdzie obroniła tytuł magistra zarządzania sprzedażą. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Swoją karierę rozpoczęła jako handlowiec w firmie o międzynarodowym zasięgu, jednak dopiero praca nauczyciela przyniosła jej satysfakcję zawodową. Aktywna uczestniczka licznych kursów oraz szkoleń (m.in.: Brain Friendly Teacher, Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą, Kartkówka Inaczej). W pracy stawia na kreatywne rozwiązania, ciągły rozwój oraz pozytywną atmosferę, sprzyjającą nauce.


Ewa Bryndza

nauczyciel fizyki, matematyki

nauczyciel dyplomowany, magister matematyki, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zakresu pedagogiki terapeutycznej oraz na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Fizyki i Informatyki. Posiada kwalifikacje do nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu ósmoklasisty. Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, prowadząc praktyki dla studentów. Przez cały czas doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach.


Dominika Chrzan

nauczyciel plastyki

Jestem absolwentką Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizacja – grafika.
Prowadzę lekcje plastyki, warsztaty ceramiczne, kreatywne zajęcia świetlicowe, w których, razem z dziećmi odkrywamy świat przez zabawę i sztukę. W naszej pracowni rodzą się nieszablonowe pomysły i niezwykłe realizacje z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych.
Prywatnie zajmuje się projektowaniem i realizacją witraży oraz szkła artystycznego.


Małgorzata Czyżewska

nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, przyrody, geografii, biologii

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Posiada wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz technologii informatycznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak przyroda, geografia, biologia, technika i informatyka. 

Pracę dydaktyczną wykonuje z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Zajęcia prowadzi ciekawie, wykorzystuje nowoczesne metody nauczania i technologie informatyczne. Stale doskonali swój warsztat pracy, bierze udział w licznych szkoleniach. 


Elżbieta Jasińska

nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie


Justyna Cyran

nauczyciel języka francuskiego, doradca zawodowy


Kornelia Karniewska

nauczyciel języka niemieckiego


Łukasz Kleszcz

pedagog szkolny

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz studiów inżynierskich na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczął w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni, następnie kontynuował pracę wychowawcy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach o tematyce: praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej, trudności dzieci z syndromem RAD, zagrożenia w nowych mediach – profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom u dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jego ogromną pasją są piesze wycieczki górskie. Małgorzata Wojnarowska-Molak

nauczyciel języka hiszpańskiego, języka francuskiego

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego gdzie uzyskała tytuł magistra filologii romańskiej, oraz
absolwentka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych z tytułem magistra nauk politycznych.
Tłumacz przysięgły języka francuskiego. Ukończyła lektorat języka hiszpańskiego na filologii
romańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz kurs języka hiszpańskiego jako języka obcego na
Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii. Uzyskała „Diploma básico de español como lengua
extranjera”, nadany przez El Ministro de Educación y Ciencia del Reino de España.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła jako tłumacz języka francuskiego w międzynarodowej firmie.
Jednak po latach pracy w firmach produkcyjno-handlowych, odnalazła swoje powołanie do pracy z
Dziećmi.
Ponieważ praca z Dziećmi to wyzwanie, pasja. To umiejętność słuchania i obserwowania. To radość z
dużych i małych kroków jakie Młodzi Ludzie stawiają w swoim rozwoju.
O kilku lat zaangażowana w pracę na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Plesbad Pszczyna.
Sama także trenuje i gra w badmintona jako amator.


Barbara Soloch- Kwaśny

nauczyciel religiiMaciej Wiśniewski

nauczyciel wychowania fizycznego


Karina Głowacka -Bieszczad

nauczyciel muzyki


Patrycja Englert – Kotzian

nauczyciel języka polskiego


Patrycja Flisiak

nauczyciel chemii


Piotr Knapek

nauczyciel fizyki