Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Oferta

1 czerwca 2021

Liceum Ogólnokształcące stworzyliśmy z myślą o naszych uczniach w edukacji domowej by umożliwić im kontynuację nauki w dogodny dla siebie sposób.

Licealistom realizującym edukację w naszej placówce oferujemy:

 • bezpłatną edukację,
 • rzetelną i konkretną informację w życzliwej atmosferze,
 • nauczanie w formie otwartego nauczania opartego na indywidualnym planowaniu prac z uczniem i podsumowaniu tej pracy zgodnie z założeniami myślenia krytycznego
 • możliwość korzystania z różnorodnej oferty zajęć warsztatowych,
 • udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
 • sprawną organizację egzaminów w dogodnym terminie dla ucznia i rodzica,
 • bezpłatny dostęp do platform edukacyjnych,
 • zdalny kontakt i konsultacje z nauczycielami,
 • udostępnianie programów nauczania oraz kryteriów wymagań,
 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na ucznia, na jego indywidulanym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 • umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;
 • udział w konkursach przedmiotowych, wycieczkach, szkolnych imprezach, zajęciach dodatkowych,
 • poszanowanie godności , zapewnienie przyjaznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy;
 • przygotowanie ucznia do dalszej edukacji,
 • możliwość korzystania na terenie placówki z konsultacji ze specjalistami oraz terapii m.in. z: psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, trenerem TUS

Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie edukacji naszego dziecka- dowolnej klasie i momencie roku szkolnego. Może być nim objęty każdy uczeń, posiadający obowiązek nauki w Polsce. Zawsze możliwy jest też powrót do tradycyjnej edukacji w szkole.

Celem zapisania dziecka do naszej placówki w trybie edukacji domowej należy wypełnić dokumenty dostępne w zakładce rekrutacja.