Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Rekrutacja

1 czerwca 2021

Zachęcamy do zapisu poprzez link: https://forms.gle/zDie4jhf7TXT6cYn8 

lub osobiście w sekretariacie szkoły


Celem zapisania dziecka do naszej placówki w trybie edukacji domowej należy: 

  • wydrukować, wypełnić i podpisać przez oboje rodziców druki zamieszczone
    w zakładce druki do pobrania
  • załączyć zdjęcie legitymacyjne.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą przenieść ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego.
W takim przypadku zobowiązani są jednak pozyskać zgodę nowej placówki na przyjęcie ucznia
i poinformować o tym fakcie w sposób pisemny dyrektorów obu szkół. W przeciwnym przypadku dyrektor szkoły z której dziecko ma być przeniesione nie może skreślić ucznia z listy uczniów.


Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Sekretariacie Szkoły
do dnia 31 sierpnia przed rozpoczęciem roku, w którym uczeń rozpoczyna naukę
w trybie edukacji domowej.


Zapisy po tym terminie możliwe tylko po wcześniejszym
kontakcie z Dyrektorem Szkoły ( Elżbieta Oleś-Urdzoń tel. 502 243 18).