Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Terminy egzaminów

1 czerwca 2021

język polski10.06. 2022 r. , tj. piątek godz 12.30 część pisemna i po niej część ustna.
język angielski 07.03.2022 r. godzina 14.00 część pisemna i godzina 16.00 część ustna lub
 26.04.2022 r. godzina 9:30 część pisemna i godzina 11:30 część ustna
język hiszpański01.06.2022 r. godz. 14.00 lub
15.06.2022 r. godz.14.00
matematyka12.05.2022, godz. 8.00 część pisemna, część ustna godz. 12.00
fizyka25.01.2022, godz. 8.00 część pisemna, część ustna godz. 12.00
chemia25.05. 2022 r. godzina 15.30 lub
08.06. 2022 r. godzina 15.30
podstawy przedsiębiorczości21.04.2022 r.
wiedza o społeczeństwie05.04.2022 r. godzina 15.40 lub
12.04.2022 r. godzina 15.40
biologia05.05.2022 r. lub 06.05.2022 r.
geografia10.03.2022 r. lub 11.03.2022 r.
informatyka03.02.2022 r. lub 04.02.2022 r.
historia08.03.2022 r. godzina 15.40 lub
19.04.2022 r. godzina 15.40