OGÓLNOPOLSKI KONKURS GALILEO 

26 kwietnia 2022

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji konkursów z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES),  mają one zakres ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów z klas IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej. Materiał zawarty w testach uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej.  

Gratulujemy wyników wszystkim uczestnikom !

Wyniki naszych uczniów prezentują się następująco:

Wyniki konkursu Galileo 

Miejsce 1: Dyplom laureata miejsca I oraz nagroda książkowa 

Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe 

Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów 

Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia 

Miejsca od 16: Dyplomy uznania 

JĘZYK POLSKI 

Barbara kl. 8 Dyplom wyróżnienia 42 pkt., 11 miejsce 

JĘZYK ANGIELSKI 

Helena kl. 4 Dyplom laureata 43 pkt., 10 miejsce 

Joanna kl. 4 Dyplom wyróżnienia 41 pkt., 12 miejsce 

Laura kl. 4 Dyplom wyróżnienia 38 pkt., 15 miejsce 

Zofia kl. 5 Dyplom laureata 43 pkt., 10 miejsce 

Hanna kl. 5 Dyplom wyróżnienia 38 pkt., 15 miejsce 

Maria kl. 7 Dyplom laureata, Nagroda książkowa 48 pkt., 5 miejsce 

Natalia kl. 8 Dyplom wyróżnienia 38 pkt., 15 miejsce 

JĘZYK NIEMIECKI 

Laura kl. 4 Dyplom wyróżnienia 40 pkt., 13 miejsce 

MATEMATYKA 

Filip kl. 7 Dyplom wyróżnienia 38 pkt., 15 miejsce 

Barbara kl. 8 Dyplom laureata, Nagroda książkowa 50 pkt., 3 miejsce 

Miron kl. 8 Dyplom wyróżnienia 40 pkt., 13 miejsce 

Radosław kl. 8 Dyplom wyróżnienia 39 pkt., 14 miejsce 

PRZYRODA 

Joanna kl. 4 Dyplom laureata 47 pkt., 6 miejsce 

Nadia kl. 4 Dyplom laureata 46 pkt., 7 miejsce 

BIOLOGIA 

Michał kl. 5 Dyplom wyróżnienia 40 pkt., 13 miejsce 

GEOGRAFIA 

Miron kl. 8 Dyplom laureata 43 pkt., 10 miejsce 

FIZYKA 

Miron kl. 8 Dyplom wyróżnienia 38 pkt., 15 miejsce