Podsumowanie projektu „Powiatowa pracownia kapitału ludzkiego – organizacja wydarzeń wspierających rozwój mechanizmów dialogu i współpracy lokalnej”.

21 listopada 2023