Podsumowanie projektu pt: „Powiatowa pracownia kapitału ludzkiego – organizacja wydarzeń wspierających, rozwój mechanizmów dialogu i współpracy lokalnej”.

5 grudnia 2023

W piątek 1 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbyło się podsumowanie projektu pt. „Powiatowa pracownia kapitału ludzkiego – organizacja wydarzeń wspierających, rozwój mechanizmów dialogu i współpracy lokalnej”.

W programie wydarzenia, między innymi, zaprezentowano efekty warsztatów ceramicznych i kulinarnych. Omówiono wartości zdrowego odżywiania, przetwarzania żywności, korzystania z ziół i roślin ogólnodostępnych, przygotowania posiłków zero waste, kształtowanie postawy i budowania świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, rozmowa dotyczyła również tematu w zakresie rzemiosła, zajęć manualnych, sztuki i idei slow-life.

Podczas podsumowania nastąpiło wyświetlenie prezentacji multimedialnej, której celem głównym było przybliżenie efektów projektu, a uczestnicy wydarzenia mieli możliwość podyskutować na ten temat. Pani Prezes Fundacji Edukacja + Terapia Elżbieta Oleś-Urdzoń w wypowiedzi odniosła się również do aspektów poruszanych podczas warsztatów oraz wydarzeń, które miały miejsce podczas realizacji projektu, m.in. poruszono jak ważne było dla Fundacji aktywizowanie mieszkańców obszaru LSR, podniesienia ich kompetencji oraz wiedzy na temat obszaru ziemi pszczyńskiej. Istotne było połączenie tradycji i nowoczesności kulinarnej oraz rękodzielniczej obszaru objętego LSR.

Z okazji zbliżających się świąt wydarzeniu nadano świąteczny charakter – Niepubliczne Przedszkole „Pociecha” z Pszczyny zaprezentowało przedstawienie teatralno-muzyczne pt. „Wesołych Świąt”. Ten grudniowy wieczór wprowadził nas wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt oraz był okazją do wspólnego rodzinnego wielopokoleniowego spotkania.