Projekt dla uczniów klas I- III „Mądre bajki z całego świata”.

1 marca 2022

W minionym czasie, podczas projektu „Mądre bajki z całego świata”, zostały omówione przez nas poszczególne bajki: „Kijaruna” (Gruzja) , „O sprytnym Sułtanie i jeszcze sprytniejszym Alim”, „Zaczarowane bociany” (Irak), „Słońce i księżyc”, „Gwiazda poranna” (Filipiny), „Bajka o króliku i krabie” (Nikaragua).

Bajki te ułatwiły nam zrozumienie drugiego człowieka, nauczyły otwartości, pomogły w budowaniu poczucia własnej wartości. Uwzględniły także elementy wiedzy o historii, kulturze czy przyrodzie danego kraju. Poza tym historie i przygotowane do nich aktywności w formie ćwiczeń, kolorowanek i zagadek wspomogły rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci.

Na zajęciach za pomocą dialogu o wartościach, uczymy się rozumienia drugiego człowieka, otwartości i empatii, ale jednocześnie budujemy w sobie większe poczucie własnej wartości.

Pamiętajmy, że „kształtowanie empatycznej postawy jest możliwe, gdy rozmawia się z dziećmi o tym, co czują inni”. To dlatego „Mądre bajki z całego świata” pełne są emocji. Dla dzieci rozmowa o tym, co czują inne osoby, jest kluczem do oswojenia swoich własnych uczuć, budowania pozytywnych relacji z innymi oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

Poniżej krótka fotorelacja z zajęć.