Projekt ekologiczny e-twinning „The treasure in the dustbin”

11 maja 2023

Uczniowie klas 1-3 biorą udział w międzynarodowym projekcie e-twinning „The treasure in the dustbin” . W realizacji projektu współpracujemy z Turcją, Hiszpanią i Portugalią. Celem projektu jest kształtowanie ekologicznych nawyków wśród uczniów od najmłodszych lat oraz poszerzanie ich wiedzy w tym zakresie. Pierwszym etapem był konkurs na logo, plakat promujący projekt. W tym zadaniu nasz uczeń Tymon zdobył 2 miejsce. W kolejnych zadaniach na języku angielskim poznaliśmy zasady i sposoby kompostowania roślin oraz zalety takich działań. Ostatnio stworzyliśmy kompostownik z recyklingu. Przed nami jeszcze wiele ciekawych zadań. Całość zadań wspiera naukę języka angielskiego i edukację ekologiczną oraz wymianę doświadczeń między zagranicznymi szkołami.