Projekt współfinansowany w środków Unii Europejskiej” Szkoła równych szans”

14 stycznia 2022

Zakończyliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ Szkoła równych szans”. W ramach tego projektu przez ostatnie dwa lata nasi uczniowie korzystali dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Były to zajęcia z czterech języków obcych, eksperymenty przyrodnicze i eksperymenty z fizyki. Mamy nadzieję, że ta dodatkowa oferta bezpłatnych kółek była ciekawym doświadczeniem dla Państwa dzieci.