Przedszkolaki z wizytą w Komendzie Policji w Pszczynie

27 września 2022

Jak co roku wrzesień jest miesiącem kiedy dużo uwagi poświęcamy bezpieczeństwu dzieci na drodze i podczas zabawy. Podczas zabawy jak i zajęć edukacyjnych oraz rozmów z dziećmi omawiany zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pieszych jak i bezpiecznego organizowania zabawa w miejscach ogólnodostępnych. Nasi podopieczni wiedzą już bardzo dużo na ten temat. Podsumowaniem naszych zajęć były spotkania z policjantami. Mundur policjanta jak i radiowóz ciągle wzbudzają u przedszkolaków wiele emocji. Spotkanie w Powiatowej Komendzie Policji w Pszczynie będzie jeszcze dług miłe wspominać.