Przedszkole Niepubliczne Pociecha – Informacje dla rodziców – Cennik

31 maja 2021

Czesne wynosi:

 • 331 zł miesięcznie (do trzech godzin dziennie),
 • 362 zł miesięcznie (do pięciu godzin dziennie pomiędzy 8.00 a 13.00)
 • 414 zł miesięcznie (powyżej pięciu godzin dziennie),
 • czesne obejmuje m.in. napoje dla dziecka, wszystkie zajęcia dodatkowe, „wyprawkę”, wycieczki, teatrzyki, bale, paczki świąteczne, zdjęcia, torty urodzinowe, konsultacje ze specjalistami.
 • Wpisowe uiszczane tylko raz na cały cykl przedszkolny – 290 zł.
 • Ubezpieczenie dziecka na rok od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wynosi od ok.50 zł do 110 zł ( w zależności od pakietu ubezpieczeniowego wybranego przez rodziców). OPCJA DOBROWOLNA
 • Posiłki – zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym z firmą cateringową (płatne po minionym miesiącu, kwota jest uzależniona od liczby zamówionych posiłków). OPCJA DOBROWOLNA
 • Zajęcia aklimatyzacyjne- opłata wynosi 331 zł miesięcznie, brak opłaty wpisowej, zajęcia aklimatyzacyjne odbywają się codziennie od godziny 14.30 do 17.30. Zajęcia prowadzą nauczyciele z przedszkola.
 • Refundacja Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP (z uwzględnieniem możliwości edukacji w placówkach ogólnodostępnych lub integracyjnych) mogą mieć refundowane wyżywienie (na wniosek rodzica zostaje wydana decyzja dyrektora).
 • Nauczanie domowe Rodzice uczniów realizujących obowiązek przedszkolny po za placówką mają indywidualnie ustalane opłaty, które mogą zostać obniżone lub całkowicie zniesione.
 • Wpłaty Wpłat można dokonywać gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538
 • Dzieci w ramach WWRD oraz KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO mają  terapie bezpłatnie realizowane w zależności od zaleceń PPP