Przedszkole Niepubliczne Pociecha – Informacje dla rodziców – Cennik

31 maja 2021

Czesne wynosi:

 • 350 zł miesięcznie (do trzech godzin dziennie),
 • 400 zł miesięcznie (do pięciu godzin dziennie pomiędzy 8.00 a 13.00)
 • 450 zł miesięcznie (powyżej pięciu godzin dziennie),
 • Wpisowe uiszczane tylko raz na cały cykl przedszkolny – 350 zł.
 • Ubezpieczenie dziecka na rok od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wynosi od ok.50 zł do 110 zł (w zależności od pakietu ubezpieczeniowego wybranego przez rodziców). OPCJA DOBROWOLNA
 • Posiłki- zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym z firmą cateringową (płatne po minionym miesiącu, kwota jest uzależniona od liczby zamówionych posiłków). OPCJA DOBROWOLNA
 • Zajęcia aklimatyzacyjne- opłata uzależniona jest od ilości godzin pobytu wg cennika, brak opłaty wpisowej, zajęcia aklimatyzacyjne odbywają się codziennie. Zajęcia odbywają się w grupie rówieśniczej dziecka. Czas trwania umowy maksymalnie 31 dni.
 • Refundacja Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP (z uwzględnieniem możliwości edukacji w placówkach ogólnodostępnych lub integracyjnych) mogą mieć refundowane wyżywienie (na wniosek rodzica zostaje wydana decyzja dyrektora).
 • Dzieci realizujące KSZTAŁCENIE SPECJALNE mogą korzystać z ulg w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 15% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 15 %.
 • Nauczanie domowe Rodzice uczniów realizujących obowiązek przedszkolny po za placówką mają indywidualnie ustalane opłaty, które mogą zostać obniżone lub całkowicie zniesione.
 • Wpłaty Wpłat można dokonywać gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto 05 1020 2528 0000 0102 0228 8538
 • Wysokość czesnego ulega waloryzacji z dniem 1 lutego każdego roku kalendarzowego
  obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
  w roku poprzednim opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana
  wysokości czesnego wynikająca z postanowień zdania poprzedniego nie stanowi zmiany
  umowy i nie wymaga zawarcia w tym zakresie dodatkowego aneksu.