Przedszkole Niepubliczne Pociecha – Informacje dla rodziców – Cennik

23 października 2023

Każdego roku w miesiącu lutym zmieniają się kwoty opłat za poszczególne zajęcia – cennik zostaje zwaloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotówek. (Cennik obowiązujący od 1.02.2024 r.)


Czesne wynosi:

 • 430 zł miesięcznie (do 3 godzin dziennie),
 • 500 zł miesięcznie (do 5 godzin dziennie pomiędzy 8.00 a 13.00)
 • 560 zł miesięcznie (powyżej 5 godzin dziennie),
 • Wpisowe uiszczane tylko raz na cały cykl przedszkolny – 400 zł.

Realizacja podstawy programowej oraz rewalidacji bezpłatnie (dla dzieci z ZA oraz sprzężeniem)

Dzieci realizujące KSZTAŁCENIE SPECJALNE mogą korzystać z ulg w zależności od rodzaju niepełnosprawności zgodnie z cennikiem.

Autyzm, ZA sprzężenieRuchowa niepełnosprawność, inne niepełnosprawności
Dzieci 3-5 latkiDzieci 6-letnieDzieci 3-5 latkiDzieci 6-letnie
Do 3 h dziennie bezpłatnieDo 5 h dziennie bezpłatnieDo 3 h dziennie 195 złDo 5 h dziennie 195 zł
Powyżej 3h dziennie
325 zł
Powyżej 5h dziennie

325 zł

Powyżej 3h dziennie
515 zł
Powyżej 5h dziennie

515 zł

 • Ubezpieczenie dziecka na rok od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wynosi od ok.50 zł do 110 zł (w zależności od pakietu ubezpieczeniowego wybranego przez rodziców). OPCJA DOBROWOLNA
 • Posiłki- zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym z firmą cateringową (płatne po minionym miesiącu, kwota jest uzależniona od liczby zamówionych posiłków). OPCJA DOBROWOLNA
 • Zajęcia aklimatyzacyjne- opłata uzależniona jest od ilości godzin pobytu wg cennika, brak opłaty wpisowej, zajęcia aklimatyzacyjne odbywają się codziennie. Zajęcia odbywają się w grupie rówieśniczej dziecka. Czas trwania umowy maksymalnie 31 dni.
 • Refundacja Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP (z uwzględnieniem możliwości edukacji w placówkach ogólnodostępnych lub integracyjnych) mogą mieć refundowane wyżywienie (na wniosek rodzica zostaje wydana decyzja dyrektora).
 • Czesne za rodzeństwo uczące się w naszym przedszkolu podlega obniżce i zgodnie z umową  jest to 15% kwoty obowiązującej na tym etapie edukacyjnym, a w szkole 15 %.
 • Nauczanie domowe Rodzice uczniów realizujących obowiązek przedszkolny po za placówką mają indywidualnie ustalane opłaty, które mogą zostać obniżone lub całkowicie zniesione.
 • Wpłaty Wpłat można dokonywać gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto
   05 1020 2528 0000 0102 0228 8538
 • Wysokość czesnego ulega waloryzacji z dniem 1 lutego każdego roku kalendarzowego
  obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
  w roku poprzednim opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana
  wysokości czesnego wynikająca z postanowień zdania poprzedniego nie stanowi zmiany
  umowy i nie wymaga zawarcia w tym zakresie dodatkowego aneksu.