Przedszkole Niepubliczne Pociecha – Kadra

31 maja 2021

WYKAZ KADRY  PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO POCIECHA

 1. Alina Bielecka
 2. Wojciech Błąkała
 3. Sandra Kondraciuk – wychowawcy grupy Biedronki
 4. Marcela Janosz – wychowawca grupy Liski
 5. Monika Kacewicz – wychowawca grupy Kangurki
 6. Klaudia Kania
 7. Klaudia Folek
 8. Gabriela Kujda
 9. Barbara Menżyk
 10. Dominika Mrozek – Wojtaś – wychowawca grupy Żabki
 11. Maria  Świerkot
 12. Klaudia Tomaszek – wychowawca grupy Krasnoludki
 13. Natalia Szyndzielorz
 14. Katarzyna Wróbel
 15. Maria Świerkot
 16. Wiktoria Bender

Specjaliści:

 1. Małgorzata Nowok – Warda – fizjoterapeuta
 2. Anna Ryguła – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
 3. Karolina Matejczyk – psycholog, terapeuta  SI, terapia Neuroflow
 4. Joanna Kudła – terapeuta SI, 
 5. Iwona Krzempek – Warzecha – oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta TUS
 6. Joanna Jędrysik – terapeuta SI, rehabilitant, terapeuta TUS
 7. Katarzyna Garus – logopeda, terapeuta TUS
 8. Angelika Bartas – psycholog
 9. Joanna Surowiec – logopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta TUS
 10. Łukasz Kleszcz – pedagog, terapia Biofeedback, terapeuta TUS
 11. Justyna Cyran – tyflopedagog, surdopedagog,  oligofrenopedagog, terapeuta TUS
 12. Monika Czech- terapeuta TUS, terapia ręki

Dyrektor Niepublicznego Zespołu Placówek Edukacyjnych

Elżbieta Oleś-Urdzoń 

Magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z technologią informatyczną. Posiada kwalifikację z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka angielskiego oraz nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych.

Autorka wielu publikacji z dziedziny pedagogiki ogólnej oraz specjalnej, pedagog wyróżniony tytułem innowacyjnego nauczyciela 2005r. Organ prowadzący żłobek, przedszkole oraz szkołę.

Pasja: dzieci oraz nowe wyzwania (…)


Dyrektor do spraw pedagogicznych, pedagog, terapeuta

Tomasz Surowiec

Absolwent studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki oraz studiów pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką. Ukończył studia podyplomowe: Oligofrenopedagogikę oraz Stosowaną Analizę Zachowania (SAZ) Ukończył szkolenia i kursy: Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracji Międzypółkulowej – Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć, Kurs Metody Johansena IAS – uzyskując tytuł Provider – Terapeuta, uzyskał certyfikat terapeuty Metody Warnkiego (trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny) terapeuta behawioralny, surdopedagog, tyflopedagog.

Przez wiele lat pracował w Pszczyńskim Domu Dziecka w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, gdzie nabrał przekonania, że praca z dzieckiem opiera się na relacji i wzajemnym szacunku.Ogromną pasją oprócz pedagogiki i psychologii jest gotowanie.


Monika Kacewicz

absolwentka filologii polskiej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Uczestniczka szkoleń i różnych form doskonalenia m.in.: „Muzykoterapia w pracy z dziećmi”,„ Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss”,„Bumbumkowe poruszanki / nauczanki”, „Małe DobEdu” „Kodowanie na dywanie”, „Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacji”, „Trening słuchowy”, „Trening umiejętności społecznych”. W trakcie codziennych zajęć wykorzystuje m.in. Metody Ruchu Rozwijanego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu, C. Orffa, elementy sensoplastyki czy bajkoterapii. W swojej pracy stawia na kreatywność, ruch i zabawę. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości.


Maria Świerkot

Absolwentka studiów licencjackich Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studiów magisterskich o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Oligofrenopedagogiką.

Ukończyła następujące szkolenia, kursy oraz warsztaty:

– Diagnoza i terapia stymaulacyjna według założeń Carla Delacato.

– Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI

– Sztuka wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci

– KOZE- karty oceny zachowania i emocji

– Trening słuchowy Magdaleny Krawczun

– Zabawy wspierające integrację sensoryczna w grupie przedszkolnej

– Małe DobEdu- najprostsze zabawy dla dzieci

– Dziecięce eksperymenty

– Haft matematyczny

– Zabawy wyciszające na każdą porę roku

– Wartości i normy w rodzinie- Analiza przykładowej lekcji

– Bumbumkowe poruszanki- rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci


Marcela Janosz

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obecnie studiuje Oligofrenopedagogikę z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestniczka szkoleń i różnych form doskonalenia zawodowego, m.in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Trening Umiejętności Społecznych – sposoby na integrację grupy – zabawy i ćwiczenia”, „Nie straszny lęk i stres – jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem”, „Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka?”.
Pracowała w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie oraz była nauczycielem współorganizującym proces kształcenia.


Dominika Mrozek – Wojtaś

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej na kierunku „Praca Socjalna” oraz „Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, ukończyła szkolenie „Terapia ręki I i II stopnia nadające pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz tytuł Terapeuta Ręki” „, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu”. Dodatkowe umiejętności z dziedziny architektury czy umiejętności plastyczne chętnie przekazuje we wszelkich przejawach sztuki na swoich zajęciach. Wprowadzanie dzieci w ten wspaniały świat twórczego wykorzystania ich potencjału za pomocą elementów arteterapii, teorii koloru, zajęć rozwijających motorykę małą rozwój inteligencji emocjonalnej, stanowi jeden z priorytetów jej działalności edukacyjnej. To osoba zawsze pozytywnie nastawiona do życia, otwarta na świat oraz ludzi a także zaangażowana w przekazywanie i kultywowanie tradycji naszego regionu.


Klaudia Folek

ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia magisterskie na kierunku: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Opolskim. W pracy z dziećmi stawia na naturalne poznawanie świata, naukę poprzez zabawę i doświadczenia, wprowadza także dzieci w świat własnych pasji: plastyki oraz muzyki. 


Klaudia Tomaszek

absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej, mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii z elementami neurologopedii. Ceni sobie zdobywanie nowych doświadczeń. W tym celu aktywnie uczestniczy w szeregu szkoleń, warsztatów oraz kursów m.in.: Trening umiejętności społecznych – Certyfikat ukończenia szkolenia, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia treningu umiejętności społecznych,Diagnoza osób ze spektrum autyzmu – Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera,Lęk – świadomość emocji u dzieci z ASD,Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,Praca z dzieckiem słabosłyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, Logorytmika – ruch słuch słowo – nabywając wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć logorytmicznych,Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,Dojrzałość emocjonalno-społeczna na fundamencie poczucia bezpieczeństwa,Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka,Zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci z zastosowaniem gadżetu: gumy animacyjno-sensorycznej, Bumbumkowe poruszanki oraz Bumbumkowe nauczanki – wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci poprzez ruch i muzykę.

W swojej pracy stara się dostrzegać indywidualne potrzeby oraz predyspozycje każdego dziecka.


Barbara Menżyk

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

SZKOLENIA I KURSY

§ Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

§ Instruktor dyscypliny sportu – pływanie

§ Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania

§ II Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa: „Aktywność I

Bezpieczeństwo W Środowisku Wodnym”

§ Konferencja Metodyczno-Naukowa dla nauczycieli, instruktorów i trenerów

pływania ”Współczesne tendencje w technice pływania”

§ Kurs Doszkalający I Stopnia dla instruktorów prowadzących zajęcia z pływania

niemowląt zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt

§ Ratownik WOPR

§ Szkolenie z zakresu reanimacji

§ Szkolenie WOPR z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

podczas korzystania z obiektów wodnych

§ Specjalistyczne szkolenie w zakresie ratownictwa na szybko płynącej wodzie

§ Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

§ Instruktor dyscypliny sportu – koszykówka

§ Instruktor dyscypliny sportu – tenis ziemny

§ Instruktor rekreacji ruchowej specjalność aerobik

§ Warsztaty Szkoleniowe; „Metodyka AquaCollege w zajęciach Aqua Fitness”

§ Warsztaty Aquafitness organizowane w Murzasichle

§ Warsztaty Aqua Fitness „Noodle & Stick”

§ Instruktor rekreacji ruchowej specjalność kajakarstwo

§ Kurs masażu klasycznego

§ Kurs „Trening umiejętności społecznych”


Wojciech Błąkała

asystent osoby niepełnosprawnej, animator społeczny, nauczyciel gry na gitarze, odpowiedzialny za oprawę muzyczną i nagłośnienie imprez w szkole i przedszkolu,


Anna Ryguła

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie edukacji i wspierania osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, studia podyplomowe: edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także studia podyplomowe z surdopedagogiki. Ukończyła szkolenia i kursy: Integracja Sensoryczna I i II stopnia organizowany przez PSTIS, Bilateralna Integracja, Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracja Międzypółkulowa – Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć.

Uczestniczyła w wielu interdyscyplinarnych formach doskonalenia, m.in.:

– Zaburzenia uwagi oraz nadpobudliwości – wsparcie diagnozy oraz weryfikacja terapii przy pomocy innowacyjnego testu MOXO”;
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom I);
– Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej;
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy;
– Terapia neurotaktylna I – stosowana w metodzie dr S. Masgutovej;
– Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Karty Oceny Zachowania i Emocji;
– Praca z dzieckiem słabosłyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego;
– „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”.

Doświadczenie zdobywała jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, pełniła funkcje terapeuty cienia i nauczyciela wspomagającego. Pracę terapeutyczną opiera na wnikliwej obserwacji, budowaniu relacji z dzieckiem i bazowaniu na strefie najbliższego rozwoju. Systematycznie organizuje konsultacje dla rodziców oraz kadry pedagogicznej, reagując na zgłaszane potrzeby. Udziela bieżącego wsparcia dzieciom w formie indywidualnych interwencji w grupach przedszkolnych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kompleksowe wsparcie małego dziecka ze spektrum autyzmu oraz diagnoza spektrum autyzmu kobiet.


Joanna Kudła

Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu
na różnorodne zaburzenia. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Integracja sensoryczna jest nie tylko jej pracą, ale także życiową pasją. Posiada również doświadczenie w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Ponadto uwzględniając potrzeby dziecka stara się podczas zajęć włączać elementy innych metod np. terapii ręki, integracji międzypółkulowej czy metody Ruchu Rozwijającego. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna co dodatkowo umożliwia jej stymulowanie u dzieci funkcji poznawczych. Prywatnie mama trójki synów. Podczas zajęć stara się pracę terapeutyczną zamienić w dobrą zabawę tak, aby zaangażować nie tylko ciało dziecka ale także jego serce.


Iwona Krzempek – Warzecha

fizjoterapeuta, pedagog, osteopata

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Od 18 lat w zawodzie fizjoterapeuty. Doświadczenie zdobywała m.in. w Sanatorium dla dzieci „Stokrotka” w Goczałkowicach-Zdrój, oddziale neurologicznym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach. Od 16 lat prowadzi również własny gabinet rehabilitacji oraz hipoterapię. Prywatnie miłośniczka gór i podróży wszelakich. Zdobywczyni Mont Blanc, Elbrusa oraz Korony Gór Polski.

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie”.
 • Czteroletnie studia w zakresie osteopatii: OSD (Osteopathie Schule Deutschland)
 • Dwuletnia osteopatia pediatryczna: OSD (Osteopathie Schule Deutschland).
 • Najważniejsze ukończone szkolenia:

 • NDT Bobath dla dzieci i dorosłych, NDT Baby i Prechtl;
 • Vojta dla dorosłych;
 • Integracja Bilateralna;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia;
 • PNF rozwijający;
 • Trening Umiejętności Społecznych; Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu;
 • Osteopatia w pediatrii, Równoważenie dziecka. Osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego, Embriologia stosowana w osteopatii, Brzuch, ruch i emocje. Biodynamiczne podejście do narządów wewnętrznych oraz ich funkcji, Biodynamiczne podejście do społecznego układu nerwowego, jego funkcjonowania oraz zaburzeń;
 • Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów. Fakty i mity.

 • Joanna Jędrysik

  fizjoterapeuta, pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 20 lat zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci i młodzieży. Stale doskonali i poszerza swój warsztat pracy. Praca z dziećmi jest dla niej zarówno wyzwaniem jak i przyjemnością, źródłem satysfakcji oraz pozytywnej energii.
  Ukończone studia podyplomowe o kierunkach:
  – Przygotowanie pedagogiczne,
  – Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
  – Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  Najważniejsze szkolenia:
  – Metody NDT-Bobath,
  – PNF,
  – Integracja Sensomotoryczna I i II stopień,
  – Kinesio Taping,
  – Trening Umiejętności Społecznych.


  Katarzyna Garus

  logopeda; absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich na KUL oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia z komunikacją alternatywną. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i pedagogiki, stale poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności. Od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi deficytami. W kręgu szczególnych jej zainteresowań są dzieci z zaburzeniami więzi oraz płodowym zespołem alkoholowym (FAS). W pracy stara się wyzwalać kreatywność dzieci i pobudzać ich wyobraźnię. Prywatnie mama trzech córek i syna, miłośniczka poezji i powieści kryminalnych.


  Katarzyna Bujnowska

  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Filologia Angielska.
  Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach o specjalności Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu.
  Swoje doświadczenie pracy z dziećmi zaczęła jako opiekunka w programie Cultural Care Au Pair.

  Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.:
  • Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej – Awareness Method
  • Neurodydaktyka a klasowa praktyka na lekcji języka obcego
  • Five keys to developing learner independence
  • Rozwój emocjonalny ucznia
  • Stacjonarnie czy zdalnie – zawsze kapitalnie!
  • Jak uczy się mózg i co z tego wynika?
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Powrót do szkoły z myśleniem krytycznym


  Małgorzata Nurzyńska

  Asystent dziecka niepełnosprawnego

  Prowadzę zajęcia artystyczne w grupie przedszkolnej na których staram się przekazać dzieciom różne techniki tworzenia dzieł artystycznych, przy wykorzystaniu różnych przedmiotów.

  Biorę udział w zajęciach plastycznych „Plama” w Strumieniu, gdzie uczę się malarstwa olejnego. Moją pasją są wszelkie robótki manualne, tworząc „coś z niczego”. Interesuję się zagadnieniami i literatura autyzmu. Wzięłam udział a kursie online „Autyzm i ADHD”. Ukończyłam kurs na opiekuna w żłobku.