Przedszkole Niepubliczne Pociecha – Rekrutacja

31 maja 2021

  • Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.
  • Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  • Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego „Pociecha” oraz dzieci, które uczęszczały na zajęcia adaptacyjne.
  • Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu przez rodziców „wpisowego”.
  • Oferujemy możliwość podpisania umowy na czas 1 miesiąca bez konieczności wniesienia opłaty wpisowej w celu bliższego zapoznania z ofertą placówki oraz oceny procesu aklimatyzacji dziecka.
  •  Oferujemy możliwość podpisania umowy na czas 1 miesiąca bez konieczności wniesienia opłaty wpisowej w celu bliższego zapoznania z ofertą placówki oraz oceny procesu aklimatyzacji dziecka

W celu zapisania dziecka do naszego przedszkola  prosimy o pobranie i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA .

Po zgłoszeniu prosimy o kontakt z dyrektorem Elżbietą Oleś-Urdzoń w celu podpisania UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „POCIECHA”